Prekių kategorijos
PAGALBA / UŽSAKYMAI
Partneriai

        

            

     

       

Pirkimo taisyklės

Šiomis taisyklėmis yra apibrėžiamos pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.sveikis.lt sutarties sąlygos.

1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Pirkimo - pardavimo sutartis (toliau - "Sutartis") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – „PIRKĖJAS“) ir UAB „Sveikuva“ (toliau – „PARDAVĖJAS”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes PIRKĖJUI, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.sveikis.lt (toliau – „sveikis.lt“).
1.2. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO sudaroma remiantis 2013 m. gruodžio 19 d. Lietuvos respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XII-700 ir 2001 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 "Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo" ir 2001 m. birželio 29 d. Nr. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“

2. Vartojimo Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas 
2.1. Sutartis tarp PIRKĖJO ir PARDAVĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS pažymi varnele, ties tekstu "Aš perskaičiau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis", ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“ patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą. Iškart po užsakymo išsiuntimo PIRKĖJAS užsakyme nuodytu el. paštu gauna patvirtinimą, kad užsakymas gautas ir priimtas. Pirkimo sutartis įsigalioja, kai PARDAVĖJAS užsakyme nuodytu el. paštu išsiunčia patvirtinimą apie prekės (-ių) išsiuntimą arba PIRKĖJAS gauna prekes (kas įvyksta anksčiau).
2.2. Kiekviena sutartis sudaryta tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO yra saugoma sveikis.lt.

3. Pirkėjo teisės 
3.1. PIRKĖJAS turite teisę pirkti prekes www.sveikis.lt šių taisyklių ir e-parduotuvės konfigūracijoje nustatyta tvarka.
3.2. PIRKĖJAS turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties įsigaliojimo, kaip vykdomas grąžinimas nurodyta 9 punkte.

Sutarties nutraukti negalima, kai Sutartis sudaryta dėl:
3.2.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.
3.2.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo, kurių pakuotės pažeistos (ne dėl kurjerio kaltės) ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;  
3.2.3. kosmetikos ir parfumerijos, higienos ir medicinos prekių tiekimo: liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise PIRKĖJAS gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ar vartojama.
3.4. Tais atvejais, kai PIRKĖJAS nepraneša PARDAVĖJUI apie užsakymo atsisakymą taip kaip nurodyta 3.2 punkte, PARDAVĖJAS pasilieka teisę iki sutarties įsigaliojimo, grąžinti PIRKĖJUI išankstinę įmoką už prekes ir vienašališkai anuliuoti sutartį apie tai nepranešęs PIRKĖJUI.
3.5. PIRKĖJAS turi teisę pardavėjui pateikti skundą (-us). Skundai turi būti siunčiami į UAB „Sveikuva“, Vytauto pr. 23, LT-44352 Kaunas, Lietuva. Skundai bus išnagrinėti per 20 darbo dienų. Anoniminiai skundai ir skundai, su kurių siuntėjais nėra galimybės susisiekti, nenagrinėjami.

4. PIRKĖJAS įsipareigoja 
4.1. PIRKĖJAS privalo priimti užsakytas ir apmokėtas prekes.
4.2. PIRKĖJAS privalo padengti išlaidas, susijusias su grąžinamos prekės  transportavimu, jeigu prekė grąžinama ne dėl pardavėjo kaltės: prekės pakuotė nepažeista, prekė  savo savybėmis atitinka aprašymą elektroninėje parduotuvėje.
4.3. PIRKĖJAS nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymo pagal 3.2. punktą pateikimo PARDAVĖJUI dienos turi savomis lėšomis pristatyti grąžinamas prekes PARDAVĖJUI.
4.4. PIRKĖJAS įsipareigoja neperduoti trečiosioms šalims savo prisijungimo duomenų.
4.5. Jeigu pasikeičia PIRKĖJO registracijos formoje pateikti duomenys, PIRKĖJAS privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.6. Jei PIRKĖJAS nurodo klaidingą prekių pristatymo adresą arba neatsiima prekių per kurjerio siuntų pristatymo taisyklėse numatytą terminą, privalo sumokėti PARDAVĖJUI dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.
4.7. PIRKĖJAS, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5. PARDAVĖJO teisės 
5.1. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, PARDAVĖJAS gali be iš ankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti PIRKĖJO galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtinais atvejais, panaikinti jo registraciją.
5.2. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai nepranešus PIRKĖJUI.
5.3. PARDAVĖJAS gali vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygas, jei pakeitimai išlaiko sąžiningos veiklos kriterijus.
5.4. PARDAVĖJAS turi teisę iš anksto nepranešęs anuliuoti užsakymą, jai PIRKĖJAS pasirinkęs naudodamasis internetinėmis bankininkystės sistemomis neapmoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas.
5.5. PARDAVĖJAS turi teisę atsisakyti tiekti vieną ar kelias PIRKĖJO užsakyme nurodytas prekes, grąžindamas PIRKEJUI išankstinę įmoką už netiekiamas prekes, jei tokia buvo atlikta. Tokiais atvejais ši sutartis galioja tik PIRKĖJUI išsiųstoms prekėms.
5.6. PARDAVĖJAS turi teisę negrąžinti PIRKĖJUI jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nebus grąžintos PARDAVĖJUI, jeigu PIRKĖJAS neįvykdo šios sutarties 4.3 punkte numatytų sąlygų, PARDAVĖJAS turi teisę traktuoti, kad PIRKĖJAS nepasinaudojo 3.2 punkte išvardytomis teisėmis.

6. PARDAVĖJAS įsipareigoja
6.1. Sudaryti sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Išsiųsti PIRKĖJO užsakytas prekes nurodytu adresu Lietuvoje per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes dienos, kitu atveju informuoti PIRKEJĄ apie pristatymo terminą. Dėl COVID-19 pandemijos išsiuntimo ir pristatymo laikas gali vėluoti.
6.3. PARDAVĖJAS, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas PIRKĖJUI pristatyti užsakytos prekės, jeigu įmanoma, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. PIRKĖJUI atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti PIRKĖJUI sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų. PARDAVĖJAS neįsipareigoja padengti PIRKĖJO banko taikomo komisinio mokesčio pinigų grąžinimui priimti.
6.4. PARDAVĖJAS, gavęs 3.2 punkte nurodytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, keturiolika dienų privalo priimti prekę (išskyrus atvejus nurodytus 3.2 ir 3.3 punktuose) ir per 14 (keturiolika) dienų po prekių priėmimo grąžinti pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
6.5. PARDAVĖJAS iki sutarties sudarymo privalo elektroninėje svetainėje arba kitomis ryšio priemonėmis pateikti PIRKĖJUI tinkamą informaciją, kurioje privalo būti nurodyta:
6.5.1. duomenys apie pardavėją (juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, veiklos adresas, tel. nr, el. pašto adresas);
6.5.2. prekės pagrindinės savybės;
6.5.3. pardavimo kaina;
6.5.4. prekės pristatymo kaina;
6.5.5. mokėjimo, planuojamą pristatymo ar atlikimo tvarka;
6.5.6. pirkėjo teisės atsisakyti Sutarties įgyvendinimo tvarka ir pavyzdinė sutarties atsisakymo forma;
6.5.7. adresas, kuriuo vartotojas gali pateikti skundus ir skundų nagrinėjimo tvarka;
6.5.8. prekės garantija pagal LR įstatymus.
 

7. Atsiskaitymas už prekes 
7.1. Visos kainos nurodytos su PVM.
7.2. Kainose nėra įskaičiuotas pristatymo įkainis.
7.3. Atsiskaitymas už užsakytas prekes vykdomas per el. bankinę sistemą, negrynais pinigais pašto terminaluose arba grynais pinigais sumokant juos pristatymo metu PARDAVĖJO įgaliotam kurjeriui arba atsiimant prekes PARDAVĖJO buveinėje.

8. Prekių pristatymas 
8.1. Prekes pristato PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas.
8.2. Prekės pristatomos užsakymo duomenyse nurodytu adresu. PARDAVĖJAS arba PARDAVĖJO įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme paminėtas asmuo. Tai PIRKĖJO atsakomybė.
8.3. Prekių pristatymo metu PIRKĖJAS privalo kartu su PARDAVĖJU ar PARDAVĖJO įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
8.4. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, PIRKĖJAS privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje), bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. PIRKĖJUI pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) be pastabų, laikoma, kad Siunta perduota tvarkinga.
8.5. Prekių pristatymo įkainis pateikiamas elektroninėje parduotuvėje bei priklauso nuo užsakymo vertės ar užsakytų konkrečių prekių. Jeigu pirkimo suma viršija 30 Eurų, prekės pristatomos nemokamai.
 

9. Prekių grąžinimas 
9.1. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti www.sveikis.lt sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti užsakytas ir nusipirktas prekes, turi apie tai aiškiai informuoti Pardavėją paštu arba el. paštu per 14 dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui prekes, Taisyklių 9 skyriuje nurodyta tvarka.
9.2. PIRKĖJAS apie grąžinimą turi pranešti PARDAVĖJUI raštu (elektroniniu paštu, aiškiai nurodant pareiškimą atsisakyti Sutarties bei priežastį, pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). Pirkėjas taip pat gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma 2014 m. balandžio 30 d. patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-154 ir ją galima rasti
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9.
9.3. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako PIRKĖJAS. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, PARDAVĖJAS ar PARDAVĖJO atstovas nepriima prekės grąžinimui.
9.4. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta.
9.5. Prekes grąžina PIRKĖJAS savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
9.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, PARDAVĖJAS įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai PARDAVĖJAS neturi analogiškos prekės, PARDAVĖJAS grąžina PIRKĖJUI už prekę sumokėtus pinigus.
9.7. Grąžinamas prekes PIRKĖJAS turi siųsti adresu UAB „Sveikuva“, Vytauto pr. 23, LT-44352 Kaunas, prieš tai kaip nurodyta 9.2 punkte informavęs PARDAVĖJĄ skiltyje "Kontaktai" nurodytais kontaktais.
9.8. Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžina prekes, sumokėta pinigų suma Pirkėjui grąžinama pervedant sumokėtą sumą į Pirkėjo (mokėtojo už prekes) sąskaitą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių grąžinimo dienos.
9.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:kurios neatitinka Taisyklių 9 skyriuje išdėstytų sąlygų: 1) kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus; 2) supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios netinkamos grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos; 3) kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisė aktais.

10. Atsakomybė 
10.1. PIRKĖJAS yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei PIRKĖJAS nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, PARDAVĖJAS neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. PIRKĖJAS atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektroninėje parduotuve.
10.3. PIRKĖJAS atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims.
10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas 
11.1. PARDAVĖJAS visus pranešimus siunčia PIRKĖJO registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO elektroninėje parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu elektroniniu paštu.

12. Baigiamosios nuostatos 
12.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.